Waarom een businessplan anno 2019?

Ga je anno 2019 starten met een onderneming groot of klein en je bent afhankelijk van externe financiering, dan zul je een ondernemingsplan - businessplan of bedrijfsplan (hoe je het ook wilt noemen) moeten maken. Maar wanneer je geen financiering nodig hebt,

moet je dan alsnog een businessplan schrijven? Hoe maak je zo'n plan en waarom is het zo belangrijk? 


In deze blog willen we je doordringen van het feit waarom een bedrijfsplan voor jou noodzakelijk is. Elke ondernemer zou eens in de paar jaar een nieuw ondernemingsplan moeten (her)schrijven. In onze ogen zou iedere ondermemer, misschien met uitzondering van een paar zzp'ers, moeten werken volgens de uitgezette lijnen in zijn of haar businessplan.

Een ondernemingsplan, alleen om de financiers te overtuigen?

Een ondernemingsplan dwingt je tot bepaalde keuzes en om een aantal zaken heel concreet uit te werken voordat je met je onderneming begint. Verderop in onze blog zullen we stap voor stap doornemen wat er in een businessplan zou moeten staan. 

Een bedrijfsplan is eigenlijke de ideale tool om je over alle facetten van je nieuw te starten bedrijf te laten nadenken. Verzekeringen, welke wel en welke niet, welke verkoopdoelstellingen wil je bereiken in het eerste en/of tweede jaar? En wat doe je wanneer je onverhoopt de doelstellingen niet haalt? Of in het tegenovergestelde geval, wat doe je wanneer je je salesdoelstellingen in ruime mate overtreft? En je daardoor in leveringsproblemen raakt? Het geeft je de kans om tevoren na te denken over alle mogelijke richtingen die je bedrijf uit kan gaan.

Gebruik je een businessplan alleen om de financiers te overtuigen, dan doe je jezelf tekort. Alle gedachten, alle voorwerk voor niets? Dat zou niet moeten. 

Wat zet je in je businessplan?

Bedrijf

Allereerst natuurlijk beschrijf je wat je bedrijf precies gaat doen, hoe je dat gaat doen en wie je daarvoor nodig hebt. Eigenlijk neem je je lezer mee vanaf de eerste gedachte aan je bedrijf, je voorbereidingen, je opstart en hoe je je bedrijf ziet over 1 jaar, 3 jaar of misschien wel 5 jaar. Dit natuurlijk afhankelijk van de soort business je je in begeeft. 

Een vast onderdeel van de beschrijving van je eigen bedrijf is een markt- en concurrentieonderzoek. Hiermee zou je de vraag moeten kunnen beantwoorden: "zit de markt op mijn oplossing - mijn product te wachten". Want laten we wel wezen, er moet wel markt zijn voor je product. Je kunt goudgele verpakkingen voor eiken tafels wel een geweldig product vinden, maar of de markt er nu op zit te wachten?

Geef daarom ook cijfers, trendanalyses en ontwikkelingen van de markt waarin je jouw product gaat positioneren. Beschrijf je doelgroep, niet alleen vanuit jezelf maar ook vanuit de doelgroep zelf. Bedenk ook hoe de concurrentie naar jou product zal kijken. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld een SWOT analyse.

Financieel businessplan

Maak omzet- en winstprognoses voor de komende jaren. Maak een worst-case en een best-case scenario en laat zien hoe je hiermee omgaat. Wat ga je aanpassen, wat ga je bijstellen. Mocht je afhankelijk zijn van externe financiers, zullen deze ook een liquiditeitsbegroting willen zien. Externe financiers willen inzicht hebben in je kasstroom om niet tegen onverwachte tekorten aan te lopen. 

Wat nog meer?

Je kunt echt van alles in je bedrijfsplan zetten. Probeer echter alles in 10 pagina's maximaal te zetten. Tip is: begin met een samenvatting die uitnodigt om door te lezen. Wanneer de financier - de leverancier of de toekomstige klant je bedrijfsplan leest, moet hij of zij met enkele zinnen geprikkeld worden om alles te lezen. Besteed dus uiterste zorg aan je samenvatting.